HLAVNÍ PARTNER
Plzeňský kraj – nejlepší místo pro život
POŘADATEL
COPR Přeštice - Pořadatel Talent CUPu
Mediální partner
plzen.cz - náš mediální partner
Partneři
ZNZ Přeštice a.s.
KOOPERATIVA - Pro život jaký je
Ludwig Schwerdtel, výroba strojů, spol. s r.o. Přeštice
ENAPO, prodejny potravin s tradicí
DECATHLON - prodejny sportovních potřeb
COMWA spol. s r. o.
ENERGO BOUDA Přeštice
VELOVIS Švihov
PAVEL KŘIKAVA - FOTOGRAFIE - ON-LINE galerie
Talent CUP

D O M Ů
PROPOZICE
VÝSLEDKY
PRAVIDLA
ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ
STARTOVNÍ ČÍSLA 2017
FOTOGALERIE
VIDEOGALERIE
VÝSLEDKY let minulých

TOPlist
Stránky založeny:
25. května 2014
Copyright (C)
2014 - 2017
Ing. Hynek MUSIL
webové aplikace
zpracování dat
časomíra
sportovní akce
Tylova 1091
334 01 PŘEŠTICE
IČO: 048 17 672
hynekmusil
talentcup.cz
info@talentcup.cz
Poslední aktualizace: 18.09.2017

PRAVIDLA SERIÁLU CYKLISTICKÝCH ZÁVODŮ
IDEAX TALENT CUP 2017

Pořadatel:
COPR TJ Přeštice, www.copr.cz a www.talentcup.cz

Termíny závodů:

1XCO OKOLO HRADU
ŠVIHOV
Neděle14. května 2017
2XCO PRIOR PŘEŠTICE
PAL CUP
Sobota10. června 2017
3XCO VC města PŘEŠTICE
Junior PAL CUP
Sobota24. června 2017
4Dýšina
GOLF OPEN BIKE RACE - Časovka
PAL CUP
sobota5. srpna 2017
5BLOVICE
DÚŠA KAP 2017
sobota19. srpna 2017
6HORŠICE
DECATHLON časovka do vrchu
Sobota26. srpna 2017
7XCO
HRADČANY
Sobota16. září 2017
8XCO
DOLNÍ LUKAVICE - SNOPOUŠOVY
Pátek22. září 2017
9XCO IDEAX
SKOČICE
Neděle1. října 2017
10XCE IDEAX SKOČICE
Skočický ELIMINÁTOR
Pátek-Sobota6.-7. října 2017
11XCO IDEAX SKOČICE
GRANDE FINALE
Sobota7. října 2017

Kategorie (dle roku narození)*:
 • U5k - minikola 2013 a mladší (4 roky a mladší)
 • U5o - odrážedla 2013 a mladší (4 roky a mladší)
 • U7m - kluci 2011-2012 (5-6 let)
 • U7ž - holky 2011-2012 (5-6 let)
 • U9m - žáci nábor 2009-2010 (7-8 let)
 • U9ž - žákyně nábor 2009-2010 (7-8 let)
 • U11m - žáci nejmladší 2007-2008 (9-10 let)
 • U11ž - žákyně nejmladší 2007-2008 (9-10 let)
 • U13m - žáci mladší 2005-2006 (11-12 let)
 • U13ž - žákyně mladší 2005-2006 (11-12 let)
 • U15m - žáci starší 2003-2004 (13-14 let)
 • U15ž - žákyně starší 2003-2004 (13-14 let)
 • U18m - junioři 2000-2002 (15-17 let)
 • U18ž - juniorky 2000-2002 (15-17 let)

Bodové hodnocení:
POŘADÍBODYPOŘADÍBODYPOŘADÍBODYPOŘADÍBODY
1.406.2011.1016.5
2.357.1812.917.4
3.308.1613.818.3
4.269.1414.719.2
5.2310.1215.620.1

Bonusové hodnocení:
K bodovému hodnocení v každém závodě se bude přidávat BONUS v podobě bodů dle počtu závodníků v kategorii.
Příklad:
V kategorii startuje 20 závodníků – to je + 20 bodů pro 1., 19b pro 2., 18b pro 3., atd
V kategorii startuje 30 závodníků – to je + 30 bodů pro 1., 29b pro 2., 28b pro 3., atd.
Bonusové hodnocení zajistí, že i poslední závodník v kategorii získává 1 bod.

Bodování seriálu:
Závodníci budou hodnoceni ve všech závodech seriálu IDEAX TALENT CUP 2017 vypsaných pro jednotlivé kategorie.
Závodníci v kategorii U5 nebudou hodnoceni ve Skočickým Eliminátoru - XCE IDEAX Skočice
Do celkového pořadí se započítává max 9 bodových zisků - pro kategorie U5 pak max 8 bodových zisků
Vítězem seriálu IDEAX TALENT CUP 2017 se stává závodník s nejvyšším počtem bodů.
V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění v Základním závodě VCm Přeštice (3. závod sezóny) nebo lepší bodové hodnocení z jednotlivých závodů a pak větší počet takových zisků.

'POSTARŠENÍ' bikera/ky
Dle rozhodnutí organizátorů je možné bikera či bikerku (U5 až U15m, U13ž) 'postaršit', tedy dovolit, aby startoval/a ve vyšší kategorii než svým ročníkem narození patří.
Vyšší kategorií se rozumí postup pouze o jednu kategorii - např biker 2008 startuje automaticky v U11, může být 'postaršen' do kategie U13, ALE NIKOLI DO U15.
Takový 'postaršený/á' biker/ka bude startovat JEN ve vyšší kategorii - KAŽDÝ BIKER/KA MŮŽE STARTOVAT POUZE V JEDNÉ KATEGORII V JEDNOM ZÁVODĚ.
Žádost o 'Postaršení' vždy podává rodič nebo zástupce starší 18-ti let a to písemně na e-mail info@talentcup.cz.
V případě 'postaršení' bikera/ky v průběhu sezóny budou dosavadní bodové zisky nevratně smazány, platí i naopak, pokud se biker/ka v průběhu sezóny vrátí do kategorie, kam svým věkem patří - opět písemná žádost
UPOZORNĚNÍ: ZTRÁTA BODŮ VLIVEM 'POSTARŠENÍ' JE NEVRATNÁ!!!!
PO KAŽDÉ ZMĚNĚ KATEGORIE ZAČÍNÁ BIKER/KA S NULOU!!!!

Ceny:*
Pro první tři v každé kategorii speciální medaile, pro prvních pět diplom a pro všechny startující, kteří vrátí startovní číslo, věcné ceny tombolou.

Startovné:*
Startovné pro ON-LINE přihlášené: 50,- Kč
Startovné se platí až v den závodu
Registrace v den závodu bude navýšena o poplatek 50,- Kč
DŮLEŽITÉ: platí i pro kategorie U5 - ON-LINE ZDARMA, na místě 50,- Kč

Přihlášení:
Do celého seriálu ON-LINE na www.talentcup.cz
Prezentace v den závodu, nejdéle 30 min. před startem závodníkovo kategorie.

Všeobecná pravidla:
Podmínkou startu je podepsané Prohlášení na startovní listině při prezentaci.
Závodník se účastní na vlastní nebezpečí. Doporučuje se uzavření úrazového pojištění.
Používání ochranné přilby je povinné!
Závodník je zodpovědný za to, že se bude držet oficiálně vyznačené tratě a sám zodpovídá za své chyby, jichž se na trati dopustí.
Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat předepsaná ustanovení a organizační pokyny pořadatelů.
Všechna kola použitá na závodech musí být poháněna pouze lidskou silou.
Každý účastník by se měl chovat podle zásad fair-play, slušně, ohleduplně a neohrožovat na zdraví a životě sebe ani ostatní závodníky.
Závod končí průjezdem vítěze kategorie cílem a bodují i jedinci se ztrátou kol/a.
Závodník, který se nezúčastní vyhlašování výsledků, ztrácí nárok na výhru. Výhra pak propadá ve prospěch pořadatele.
Pořadatel je oprávněn provádět případné změny v ustanovení tohoto rozpisu.

Závodník porušuje pravidla:
 • bude-li startovat z jiného místa, než je k tomu určené (před startovní páskou, vedle vyhrazeného prostoru, apod.).
 • v případě úmyslného zkrácení tratě.
 • v případě hrubého a nesportovního chování, zejména vůči soupeřům a organizátorům. Stejná pravidla platí i pro doprovod závodníků.
 • pří jízdě bez helmy.
 • bude-li mu k dosažení výsledku poskytnuta pomoc druhé osoby v podobě tlačení, tažení.
 • v případě, že pojede bez startovního čísla.
Možnosti potrestání porušením pravidel:
 • slovní napomenutí
 • časová penalizace
 • diskvalifikace ze závodu
O trestu rozhoduje ředitel závodu.
Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva.
Závodníci se řadí ve vyhrazeném prostoru u startu dle průběžného pořadí dle pokynu pořadatele. Následuje prezentace jednotlivých účastníků. Minutu před startem opustí rodiče či doprovod dětí startovní koridor.
Závodník se řídí pokyny pořadatele.
Rodiče a doprovod závodníků nesmí z bezpečnostních důvodů vstupovat na trať.

Podání protestu:
Protest na výsledek a porušení pravidel je možné podat pouze písemně v den závodu, a to nejpozději 20 minut po dojezdu posledního závodníka kategorie u ředitele závodu nebo časomíry. Rozhodnutí ředitele závodu je konečné a definitivní.

* - úplně neplatí pro tyto závody IDEAX TALENT CUP 2017:
1XCO OKOLO HRADU
ŠVIHOV
Neděle14. května 2017
2XCO PRIOR PŘEŠTICE
PAL CUP
Sobota10. června 2017
3XCO VC města PŘEŠTICE
Junior PAL CUP
Sobota24. června 2017
4Dýšina
GOLF OPEN BIKE RACE - Časovka
PAL CUP
sobota5. srpna 2017
5BLOVICE
DÚŠA KAP 2017
sobota19. srpna 2017
9XCO IDEAX
SKOČICE
Neděle1. října 2017
10XCE IDEAX SKOČICE
Skočický ELIMINÁTOR
Pátek-Sobota6.-7. října 2017
- SLEDUJTE POZORNĚ PROPOZICE K JEDNOTLIVÝM ZÁVODŮM