HLAVNÍ PARTNER
POŘADATEL
COPR Přeštice - Pořadatel Talent CUPu
Mediální partner
plzen.cz - náš mediální partner
Nejlepší kalendář MTB závodů
BIKE3000 JHunior Team
Partneři
ČUS - Česká unie sportu ... Sportuj s námi
KOOPERATIVA - Pro život jaký je
Ludwig Schwerdtel, výroba strojů, spol. s r.o. Přeštice
PAVEL KŘIKAVA - FOTOGRAFIE - ON-LINE galerie
ODJETO
Horšice<br>Časovka do vrchu LUHHoršice
Časovka do vrchu LUH
24. března 2018
Přeštice<br>XCO PRIOR PŘEŠTICEPřeštice
XCO PRIOR PŘEŠTICE
14. dubna 2018
Švihov<br>XCO OKOLO HRADU ŠVIHOVŠvihov
XCO OKOLO HRADU ŠVIHOV
6. května 2018
Blovice<br>DÚŠA KAP BLOVICEBlovice
DÚŠA KAP BLOVICE
11. srpna 2018
Hradčany u Chlumčan<br>XCO HRADČANYHradčany u Chlumčan
XCO HRADČANY
15. září 2018
Snopoušovy<br>XCO DOLNÍ LUKAVICE-SNOPOUŠOVYSnopoušovy
XCO DOLNÍ LUKAVICE-SNOPOUŠOVY
21. září 2018
XCE IDEAX SKOČICE<br>Skočický ELIMINÁTORXCE IDEAX SKOČICE
Skočický ELIMINÁTOR
5.-6. října 2018
XCO IDEAX SKOČICE<br>GRANDE FINALEXCO IDEAX SKOČICE
GRANDE FINALE
6. října 2018
TALENT CUP

D O M Ů
A N K E T A
PROPOZICE
VÝSLEDKY
PRAVIDLA
ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ
STARTOVNÍ ČÍSLA 2018
FOTOGALERIE
VIDEOGALERIE
VÝSLEDKY let minulých
Nevím CO vařit ... nejlepší web s receptama .... TOPlist
Stránky založeny:
25. května 2014
Copyright (C)
2014 - 2018
HYNC DESIGN - Ing, Hynek MUSIL, Vaše časomíra ...
Ing. Hynek MUSIL
webové aplikace
zpracování dat
časomíra
sportovní akce
Tylova 1091
334 01 PŘEŠTICE
IČO: 048 17 672
hynekmusil
talentcup.cz
info@talentcup.cz
Poslední aktualizace: 29.04.2018

PRAVIDLA SERIÁLU CYKLISTICKÝCH ZÁVODŮ
TALENT CUP 2018

Pořadatel:
COPR TJ Přeštice, www.copr.cz a www.talentcup.cz

Termíny závodů:

1Horšice
Časovka do vrchu LUH
Sobota24. března 2018
2Přeštice
XCO PRIOR PŘEŠTICE
Sobota14. dubna 2018
3Švihov
XCO OKOLO HRADU ŠVIHOV
Neděle6. května 2018
4Blovice
DÚŠA KAP BLOVICE
Sobota11. srpna 2018
5Hradčany u Chlumčan
XCO HRADČANY
Sobota15. září 2018
6Snopoušovy
XCO DOLNÍ LUKAVICE-SNOPOUŠOVY
Pátek21. září 2018
7XCE IDEAX SKOČICE
Skočický ELIMINÁTOR
Pátek-Sobota5.-6. října 2018
8XCO IDEAX SKOČICE
GRANDE FINALE
Sobota6. října 2018

Kategorie (dle roku narození)*:
 • U5k - minikola 2014 a ml (4 roky a ml)
 • U5o - odrážedla 2014 a ml (4 roky a ml)
 • U7m - kluci 2012-2013 (5-6 let)
 • U7ž - holky 2012-2013 (5-6 let)
 • U9m - žáci 2010-2011 (7-8 let)
 • U9ž - žákyně 2010-2011 (7-8 let)
 • U11m - žáci 2008-2009 (9-10 let)
 • U11ž - žákyně 2008-2009 (9-10 let)
 • U13m - žáci 2006-2007 (11-12 let)
 • U13ž - žákyně 2006-2007 (11-12 let)
 • U15m - žáci 2004-2005 (13-14 let)
 • U15ž - žákyně 2004-2005 (13-14 let)

Bodové hodnocení:
POŘADÍBODYPOŘADÍBODYPOŘADÍBODYPOŘADÍBODY
1.406.2011.1016.5
2.357.1812.917.4
3.308.1613.818.3
4.269.1414.719.2
5.2310.1215.620.1

Bonusové hodnocení:
K bodovému hodnocení v každém závodě se bude přidávat BONUS v podobě bodů dle počtu závodníků v kategorii.
Příklad:
V kategorii startuje 20 závodníků – to je + 20 bodů pro 1., 19b pro 2., 18b pro 3., atd
V kategorii startuje 30 závodníků – to je + 30 bodů pro 1., 29b pro 2., 28b pro 3., atd.
Bonusové hodnocení zajistí, že i poslední závodník v kategorii získává 1 bod.

Bodování seriálu:
Závodníci budou hodnoceni ve všech závodech seriálu TALENT CUP 2018 vypsaných pro jednotlivé kategorie.
Závodníci v kategorii U5 nebudou hodnoceni ve Skočickým Eliminátoru - XCE IDEAX Skočice
Do celkového pořadí se započítává max 7 bodových zisků - pro kategorie U5 pak max 6 bodových zisků
Vítězem seriálu TALENT CUP 2018 se stává závodník s nejvyšším počtem bodů.
V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění v Základním závodě XCO PRIOR PŘEŠTICE - 14. dubna 2018, pak lepší bodové hodnocení z jednotlivých závodů a větší počet takových zisků.

'POSTARŠENÍ' bikera/ky
Dle rozhodnutí organizátorů je možné bikera či bikerku (U5 až U13) 'postaršit', tedy dovolit, aby startoval/a ve vyšší kategorii než svým ročníkem narození patří.
Vyšší kategorií se rozumí postup pouze o jednu kategorii - např biker 2008 startuje automaticky v U11, může být 'postaršen' do kategie U13, ALE NIKOLI DO U15.
Takový 'postaršený/á' biker/ka bude startovat JEN ve vyšší kategorii - KAŽDÝ BIKER/KA MŮŽE STARTOVAT POUZE V JEDNÉ KATEGORII V JEDNOM ZÁVODĚ.
Žádost o 'Postaršení' vždy podává rodič nebo zástupce starší 18-ti let a to písemně na e-mail info@talentcup.cz.
V případě 'postaršení' bikera/ky v průběhu sezóny budou dosavadní bodové zisky nevratně smazány, platí i naopak, pokud se biker/ka v průběhu sezóny vrátí do kategorie, kam svým věkem patří - opět písemná žádost
UPOZORNĚNÍ: ZTRÁTA BODŮ VLIVEM 'POSTARŠENÍ' JE NEVRATNÁ!!!!
PO KAŽDÉ ZMĚNĚ KATEGORIE ZAČÍNÁ BIKER/KA S NULOU!!!!

Ceny:*
Pro první tři v každé kategorii speciální medaile, pro prvních pět diplom a pro všechny startující, kteří vrátí startovní číslo, věcné ceny tombolou.

Startovné:*
Startovné pro ON-LINE přihlášené: 50,- Kč

Startovné lze zaplatit předem na účet: 1022746043/6100 - EquaBank
DŮLEŽITÉ: Je nutné v příkazu k platbě zadat oba SYMBOLY - VARIABILNÍ i SPECIFICKÝ - dostanete je v e-mailu Potvrzení ON-LINE přihlášení!!!
Jinak nebude platba připsána a bude velmi pracné dohledat ... Text ve 'Zpráva pro příjemce ' neumí automatický systém identifikovat!!!
NEZAPOMEŇTE: Pokud budete platit v jedné platbě za více bikerů, máte tyto možnosti:
A: ON-LINE přihlášení standardním vyplněním formuláře nebo pro držitele Licence svazu (v seznamu ON-LINE přihlášených nesvítí symbol 'HD')
B: ON-LINE přihlášení přes HDREGISTRY jednotlivě (v seznamu ON-LINE přihlášených svítí symbol 'HD')
C: ON-LINE přihlášení přes HDREGISTRY - MULTIPŘIHLÁŠENÍ - přihlásíte všechny své bikery najednou a pak dodržíte předepsanou platbu z e-mailu Potvrzení ON-LINE přihlášení (v seznamu ON-LINE přihlášených svítí symbol 'HD' u všech v rámci MULTIPŘIHLÁŠENÍ)

V případě A: a B: mi mustíte takovou skutečnost oznámit e-mailem (info{zavináč}talentcup.cz) - příklad takového textu najdete v e-mailu Potvrzení ON-LINE přihlášení

V případě C: NEmustíte MI NIC OZNAMOVAT - S HDREGISTRY je to opět jednodušší ...

Startovné placené až v den závodu při Prezenci bude navýšeno o poplatek 50,- Kč
DŮLEŽITÉ: platí i pro kategorie U5 - ON-LINE ZDARMA, na místě 50,- Kč

Přihlášení:
Do celého seriálu ON-LINE na www.talentcup.cz
Prezence v den závodu, nejdéle 30 min. před startem závodníkovo kategorie.

Všeobecná pravidla:
Podmínkou startu je podepsané Prohlášení na startovní listině při prezentaci.
Závodník se účastní na vlastní nebezpečí. Doporučuje se uzavření úrazového pojištění.
Používání ochranné přilby je povinné!
Závodník je zodpovědný za to, že se bude držet oficiálně vyznačené tratě a sám zodpovídá za své chyby, jichž se na trati dopustí.
Závodník souhlasí s pořizováním fotografií a jiných zvukových a obrazových záznamů své osoby po celé trati a v areálu závodu, a to v den konání závodu, a s jejich zveřejňováním za účelem propagace seriálu TALENT CUP, a to zejména, avšak nikoli výhradně, na webu TALENT CUP (www.talentcup.cz), na Facebooku TALENT CUP, na propagačních materiálech TALENT CUP, na portálech cyklistických a zpravodajských webů apod. Stejné ustanovení se přiměřeně použije i pro doprovod závodníků a diváky.
Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat předepsaná ustanovení a organizační pokyny pořadatelů.
Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva.
Startovní čísla jsou přidělována postupně dle Prezence před startem (neplatí pro držitele Originálních startovních čísel na celou sezónu Talent CUP 2018).
Řazení na startu je dle průbežných výsledků Talent CUP 2018 - pouze pro ON-LINE přihlášené, ostatní dle startovních čísel!!! Děti startují s písemným souhlasem zákonného zástupce a v jeho doprovodu!
Následuje prezentace jednotlivých účastníků. Minutu před startem opustí rodiče či doprovod dětí startovní a cílový koridor. Závodník se řídí pokyny pořadatele. Rodiče a doprovod závodníků nesmí z bezpečnostních důvodů vstupovat na trať.
Všechna kola použitá na závodech musí být poháněna pouze lidskou silou.
Každý účastník by se měl chovat podle zásad fair-play, slušně, ohleduplně a neohrožovat na zdraví a životě sebe ani ostatní závodníky.
Závod končí průjezdem vítěze kategorie cílem a bodují i jedinci se ztrátou kol/a.
Závodník, který se nezúčastní vyhlašování výsledků, ztrácí nárok na výhru. Výhra pak propadá ve prospěch pořadatele.
Pořadatel je oprávněn provádět případné změny v ustanovení tohoto rozpisu.

Závodník porušuje pravidla:
 • bude-li startovat z jiného místa, než je k tomu určené (před startovní páskou, vedle vyhrazeného prostoru, apod.).
 • v případě úmyslného zkrácení tratě.
 • v případě hrubého a nesportovního chování, zejména vůči soupeřům a organizátorům. Stejná pravidla platí i pro doprovod závodníků.
 • pří jízdě bez helmy.
 • bude-li mu k dosažení výsledku poskytnuta pomoc druhé osoby v podobě tlačení, tažení.
 • v případě, že pojede bez startovního čísla.
Možnosti potrestání porušením pravidel:
 • slovní napomenutí
 • časová penalizace
 • diskvalifikace ze závodu
O trestu rozhoduje ředitel závodu.
Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva.
Závodníci se řadí ve vyhrazeném prostoru u startu dle průběžného pořadí dle pokynu pořadatele. Následuje prezentace jednotlivých účastníků. Minutu před startem opustí rodiče či doprovod dětí startovní koridor.
Závodník se řídí pokyny pořadatele.
Rodiče a doprovod závodníků nesmí z bezpečnostních důvodů vstupovat na trať.

Podání protestu:
Protest na výsledek a porušení pravidel je možné podat pouze písemně v den závodu, a to nejpozději 20 minut po dojezdu posledního závodníka kategorie u ředitele závodu nebo časomíry. Rozhodnutí ředitele závodu je konečné a definitivní.

* - Závody i pro dospělé mimo bodování TALENT CUP 2018:

3Švihov
XCO OKOLO HRADU ŠVIHOV
Neděle6. května 2018
7XCE IDEAX SKOČICE
Skočický ELIMINÁTOR
Pátek-Sobota5.-6. října 2018
8XCO IDEAX SKOČICE
GRANDE FINALE
Sobota6. října 2018
Závody vypsány i pro tyto kategorie:
 • U17m - kadeti 2002-2003 (15-16 let)
 • U17ž - kadetky 2002-2003 (15-16 let)
 • U19m - junioři 2000-2001 (17-18 let)
 • U19ž - juniorky 2000-2001 (17-18 let)
 • M19 - muži 1999 a starší (19 let a starší)
 • Ž19 - ženy 1999 a starší (19 let a starší)
- SLEDUJTE POZORNĚ PROPOZICE K JEDNOTLIVÝM ZÁVODŮM