Poslední aktualizace: 05.01.2022

PRAVIDLA SERIÁLU CYKLISTICKÝCH ZÁVODŮ
TALENT CUP

Pořadatelé seriálu TALENT CUP:
COPR TJ Přeštice, www.copr.cz a www.talentcup.cz
Hynek MUSIL, TIMEKEEPING-ČASOMÍRA, HDREGISTRY, www.hynekmusil.cz

§TERMÍNY ZÁVODŮ:§KATEGORIE (dle roku narození):

  KAŽDÝ ZÁVODNÍK MŮŽE STARTOVAT POUZE V KATEGORII KAM SVÝM VĚKEM PATŘÍ
  VÝJIMKA 1: Závodníci ročník mohou startovat buď v kategorii nebo v kategorii
  VÝJIMKA 2: POSTARŠENÍ závodníci mohou startovat ve starší kategorii
  - viz podmínky dle §'POSTARŠENÍ' ZÁVODNÍKA

  KAŽDÝ ZÁVODNÍK MŮŽE STARTOVAT POUZE V JEDNÉ KATEGORII V JEDNOM ZÁVODĚ

  §BODOVÉ HODNOCENÍ:

  POŘADÍBODYPOŘADÍBODYPOŘADÍBODYPOŘADÍBODY
  1.406.2011.1016.5
  2.357.1812.917.4
  3.308.1613.818.3
  4.269.1414.719.2
  5.2310.1215.620.1

  §BONUSOVÉ HODNOCENÍ:

  K bodovému hodnocení v každém závodě se bude přidávat BONUS v podobě bodů dle počtu závodníků v kategorii
  Příklad:
  V kategorii startuje 20 závodníků – to je + 20 bodů pro 1., 19b pro 2., 18b pro 3., atd.
  V kategorii startuje 30 závodníků – to je + 30 bodů pro 1., 29b pro 2., 28b pro 3., atd.
  Bonusové hodnocení zajistí, že i poslední závodník v kategorii získává 1 bod

  §BODOVÁNÍ SERIÁLU:

  Závodníci budou hodnoceni ve všech závodech seriálu TALENT CUP vypsaných pro jednotlivé kategorie
  Závodníci v kategorií U5 a U4 nebudou hodnoceni v těchto závodech:
  * -
  * -


  Při 100% bodové účasti se nejhorší výsledek škrtá podle tohoto klíče:
  A) v sezóně se uskuteční celkem 5 závodů: žádný výsledek se neškrtá,
  ..... do celkového pořadí kategorie se započítájí všechny bodové zisky.
  B) v sezóně se uskuteční 6 až 9 závodů: jeden nejhorší výsledek se škrtá,
  ..... do celkového pořadí kategorie se započítájí maximálně 'X - 1' bodových zisku, kde 'X' je počet uskutečněných závodů
  C) v sezóně se uskuteční 10 nebo více závodů: dva nejhorší výsledky se škrtají,
  ..... do celkového pořadí kategorie se započítájí maximálně 'X - 2' bodových zisku, kde 'X' je počet uskutečněných závodů

  - pokud pro některé věkové kategorie nejsou vypsány všechny závody, platí pro tyto stejné pravidlo jako pro ostatní kategorie
  ..... příklad: v sezóně se uskutečnilo 10 závodů, platí C), dva nejhorší výsledky se škrtají, platí i pro mladší kategorie, které měli 9 uskutečněných závodů, započte se jim max 7 bodových zisků .....

  Vítězem seriálu TALENT CUP se stává závodník s nejvyšším počtem bodů.
  V případě rovnosti bodů rozhoduje:
  1) lepší umístění v Základním závodě
  2) lepší bodové hodnocení z jednotlivých závodů
  3) větší počet lepších bodových hodnocení z jednotlivých závodů

  ZÁKLADNÍ ZÁVOD V ROCE :
  * -


  V tomto Základním závodě seriálu, získají všichni jeho účastníci speciální bodový BONUS:
  PATRIKOVO BODY: navíc každý závodník, který dokončí Základní závod, získá ještě jednu porci Bonusových bodů viz výše '§Bonusové hodnocení:'

  §'POSTARŠENÍ' ZÁVODNÍKA

  JE MOŽNÉ PÍSEMNĚ POŽÁDAT O POSTARŠENÍ ZÁVODNÍKA z kategorie U5 až U13,
  tedy dovolit, aby startoval/a ve vyšší kategorii než svým ročníkem narození patří.
  Vyšší kategorií se rozumí postup pouze o jednu kategorii - např závodník 2012 startuje automaticky v U11, může být 'postaršen' do kategie U13, ALE NIKOLI DO U15
  Takový 'postaršený' závodník bude startovat JEN ve vyšší kategorii - KAŽDÝ ZÁVODNÍK MŮŽE STARTOVAT POUZE V JEDNÉ KATEGORII V JEDNOM ZÁVODĚ
  Žádost o 'Postaršení' vždy podává rodič nebo zástupce starší 18-ti let a to písemně na e-mail info@talentcup.cz
  V případě 'postaršení' závodníka v průběhu sezóny budou dosavadní bodové zisky nevratně smazány, platí i naopak, pokud se závodník v průběhu sezóny vrátí do kategorie, kam svým věkem patří - opět písemná žádost
  UPOZORNĚNÍ: ZTRÁTA BODŮ VLIVEM 'POSTARŠENÍ' JE NEVRATNÁ!!!!
  PO KAŽDÉ ZMĚNĚ KATEGORIE ZAČÍNÁ ZÁVODNÍK S NULOU!

  §CENY:

  Pro prvních pět v každé kategorii Diplom, první tři dostanou něco k tomu (pohár ... medaile ... záleží na pořadateli konkrétního závodu)

  §PŘIHLÁŠENÍ DO ZÁVODU:

  Přihlásit se do závodu seriálu je možné POUZE na tomto webu (www.talentcup.cz) nebo v místě a v den konání závodu
  Přihlásit se do závodu seriálu na jiném webu není možné

  1) ON-LINE přihlašování do závodu a platba Startovného na účet za zvýhodněných podmínek - DOPORUČUJEME
  Na závody seriálu je možno přihlásit se ON-LINE s následnou platbou Startovného za zvýhodněných podmínek
  K zadání korektní platby Startovného na účet již stačí zadat v Příkazu k platbě JEN JEDEN symbol!!!
  A to VARIABILNÍ symbol, žádný jiný symbol již není třeba zadávat. Tento Variabilní symbol v příkazu k platbě slouží jako identifikace za jakého závodníka bylo zaplaceno
  Každý Variabilní symbol obsahuje 10 (deset) číslic, je nutné všech 10 (deset) číslic zadat v Příkazu k platbě

  K ON-LINE přihlášení se do závodu je možné využít dva postupy:
  1.1) Přihlášení závodníka či celé rodiny ON-LINE přes HDREGISTRY - DOPORUČUJEME:
  Podmínkou je, že je závodník, případně celá jeho rodina (klub) registrovaná v databázi závoďáků HDREGISTRY ... více info: www.hynekmusil.cz
  ON-LINE Přihlášení se dokončí velmi snadno zadáním kódu z HDREGISTRY, kliknutím na 'POKRAČUJ', odfajfknutím jména závodníka, případně dalších členů rodiny - HOTOVO, snadný a rychlý ...
  Jako potvrzení se odešle JEDEN e-mail Potvrzení ON-LINE přihlášení, s jednou částkou a jedním Variabilním Symbolem za libovolný počet přihlášených, tento počet je dán shodným e-mailem u všech členů rodiny či klubu či vícero spřátelených rodin (možnosti jsou rozmanité) ... Prostě s HDREGISTRY je to mnohem jednodušší.
  Od roku 2019 je to jediný způsob, jak zaplatit za vícero přihlášených jednou platbou - Jediná možná HROMADNÁ PLATBA

  1.2) Přihlášení závodníka klasicky vyplněním formuláře:
  Na rozdíl od přihlášení s HDREGISTRY, se vždy může přihlásit JEN jeden závodník - pro celou rodinu či klub se pak celý postup musí opakovat a opakovat
  Jeden přihlášený, jeden e-mail Potvrzení ON-LINE přihlášení, jedna platba s jedním variabilním symbolem
  DŮLEŽITÉ: Již není možná HROMADNÁ platba mimo HDREGISTRY, na oznámení o zaplacení Startovného za více závodníků, přihlášených mimo HDREGISTRY, již nebude brán zřetel.
  Pro čtyřčlennou rodinu:
  ... 4x vyplnit formulář, 4 e-maily Potvrzení ON-LINE přihlášení, 4 platby se 4-mi variabilními symboly ...

  2) ON-LINE přihlašování do závodu a platba Startovného až na místě v den konání závodu
  Pro ON-LINE přihlašování do závodu platí stejné jako v části 1), konkrétně možnosti 1.1) a 1.2)
  Startovné placené až v den závodu při Prezenci bude navýšeno o poplatek 50,- Kč

  3) Přihlašování do závodu a platba Startovného až na místě v den konání závodu
  V místě a v den konání závodu je možné se Přihlásit a zaplatit Startovné
  Ruční zápis údajů závodníka a startovné placené až v den závodu při Prezenci bude navýšeno o poplatek 100,- Kč

  §PREZENCE * STARTOVNÉ:

  Prezence účastníků závodu seriálu vždy probíhá v den a v místě konání závodu, začátek Prezence je dán Propozicemi jednotlivého závodu
  Každý závodník a jeho rodič či zákonný zástupce se musí dostavit k Prezenci, a to nejpozději 30 minut před startem jeho kategorie
  Prezence účastníků závodu spočívá:
  ad 1) - ve vyzvednutí startovního čísla a podpisu účastníka či jeho zákonného zástupce - jednoduché a velmi rychlé - DOPORUČUJEME
  ad 2) - ve vyzvednutí startovního čísla, zaplacení Startovného + 50,- Kč a podpisu účastníka či jeho zákonného zástupce
  ad 3) - v zápisu dat účastníka, vyzvednutí startovního čísla, zaplacení Startovného + 50,- Kč a podpisu účastníka či jeho zákonného zástupce
  - je nutno brát v úvahu, že zadávání dat účastníka (jméno, ročník, klub/obec) je velmi zdlouhavé a předem upozorňujeme na možnost chyb pořadatele přepisováním dat do Přihlašovacího formuláře a na následnou možnost chyb časomíry přepisováním dat z Přihlašovacího formuláře do Programu časomíry - pořadatel ani časomíra nenese žádnou odpovědnost za případné způsobené škody vinou takovýchto chyb ... Každy má možnost se ON-LINE přihlásit a uvést korektní data!!!
  - vyzvednutí startovního čísla nutně neplatí pro držitele Originálních Personifikovaných čísel na celou sezónu /span>

  Startovné pro rok /span> je stanoveno:
  Kategorie U4o & U5k:
  - ON-LINE registrace: ZDARMA
  - Registrace na místě: 100,- Kč

  Kategorie U7 až U15:
  - ON-LINE registrace + platba předem na účet: 100,- Kč
  - ON-LINE registrace + platba na místě: 150,- Kč
  - Registrace + platba na místě: 200,- Kč

  UPOZORNĚNÍ: STARTOVNÉ na jednotlivé závody se může lišit:
  podrobnosti v Propozicích jednoslivých závodů a v e-mailu Potvrzení ON-LINE přihlášení

  §VŠEOBECNÁ PRAVIDLA:

  Závodník startuje pouze s písemným souhlasem rodiče či jiného zákonného zástupce staršího 18-ti let a v jeho doprovodu!
  Písemný souhlas je podepsané Prohlášení na startovní listině při prezentaci - podepisuje rodič závodníka či jiný zákonný zástupce starší 18-ti let
  Závodník se účastní na vlastní nebezpečí. Doporučuje se uzavření úrazového pojištění
  Závodník se nesmí závodu zúčastnit bez schválené cyklistické ochranné přilby
  Závodník je zodpovědný za to, že se bude držet oficiálně vyznačené tratě a sám zodpovídá za své chyby, jichž se na trati dopustí
  Závodník musí závodit jen na takovém horském kole, které je poháněno pouze lidskou silou
  Závodník se musí chovat podle zásad fair-play, slušně, ohleduplně a neohrožovat na zdraví a životě sebe ani ostatní závodníky
  Závodník ztrácí nárok na výhru pokud se nezúčastní vyhlašování výsledků - výhra pak propadá ve prospěch pořadatele
  Závodník i jeho doprovod souhlasí s pořizováním fotografií a jiných zvukových a obrazových záznamů své osoby po celé trati a v areálu závodu, a to v den konání závodu, a s jejich zveřejňováním za účelem propagace seriálu TALENT CUP, a to zejména, avšak nikoli výhradně, na webu TALENT CUP (www.talentcup.cz), na Facebooku TALENT CUP, na propagačních materiálech TALENT CUP, na portálech cyklistických a zpravodajských webů apod. Stejné ustanovení se přiměřeně použije i pro diváky
  Všichni účastníci závodů (závodník i jeho doprovod) jsou povinni dodržovat předepsaná ustanovení a organizační pokyny pořadatelů
  Neznalost pravidel se nepřipouští jako omluva
  Startovní čísla jsou přidělována dle Startovní listiny při Prezenci závodníků před startem - nutně neplatí pro držitele Speciálních personifikovaných startovních čísel

  PŘED STARTEM KATEGORIE:
  Řazení na startu je dle průbežných výsledků Talent CUP - pouze pro ON-LINE přihlášené, ostatní dle startovních čísel!
  Závodníci jsou řazeni Startérem-organizátorem ve vyhrazeném prostoru dle průběžného pořadí seriálu, následuje kontrola závodníků
  Minutu před startem opustí rodiče či doprovod dětí na pokyn Startéra-organizátora startovní koridor

  PRŮBĚH ZÁVODU KATEGORIE:
  Závodník se řídí pokyny pořadatele
  Rodiče a doprovod závodníků nesmí z bezpečnostních důvodů vstupovat na trať - vyjma závodu minikol a odrážedel, ale za podmínky, že jiný závodník nesmí být ohrožen ani omezen

  Závod končí průjezdem vítěze kategorie cílem

  Projetím vítěze kategorie cílovou páskou končí závod i pro všechny ostatní závodníky té samé kategorie

  Ostatní závodníci té samé kategorie pak musí dokončit aktuálně rozjetý okruh tím že dojedou přes cílovou pástu, pak pro ně závod končí
  Po projetí vítěze kategorie cílovou páskou už žádný jiný závodní z té samé kategorie nejede do dalšího okruhu

  Závodník porušuje pravidla:
  • bude-li startovat z jiného místa, než je k tomu určené (před startovní páskou, vedle vyhrazeného prostoru, apod.)
  • v případě úmyslného zkrácení tratě
  • v případě hrubého a nesportovního chování, zejména vůči soupeřům a organizátorům. Stejná pravidla platí i pro doprovod závodníka
  • pří jízdě bez helmy
  • bude-li mu k dosažení výsledku poskytnuta pomoc druhé osoby v podobě tlačení, tažení
  • v případě, že pojede bez startovního čísla

  Možnosti potrestání porušení pravidel:
  • slovní napomenutí
  • časová penalizace
  • diskvalifikace ze závodu

  §PODÁNÍ PROTESTU:

  Protest na výsledek a porušení pravidel je možné podat pouze písemně v den závodu, a to nejpozději 20 minut po dojezdu posledního závodníka kategorie u ředitele závodu nebo časomíry.
  O trestu rozhoduje ředitel závodu.
  Rozhodnutí ředitele závodu je konečné a definitivní.

  §ZÁVODY I PRO DOSPĚLÉ MIMO BODOVÁNÍ TALENT CUP :

  Pro tyto závody jsou vypasány i tyto kategorie mimo bodování TALENT CUP:
   - SLEDUJTE POZORNĚ PROPOZICE K JEDNOTLIVÝM ZÁVODŮM